ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มิถุนายน 2547 / 09:28:51  
เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำฝาง กำหนดจัดโครงการบวชป่า ปลูกป่า สาธิตการทำฝายขนาดเล็ก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำฝาง กำหนดจัดโครงการบวชป่า ปลูกป่า สาธิตการทำฝายขนาดเล็ก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสงวนที่ถูกทำลายบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ พระธาตุบวกเต่า อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพงษ์พันธ์ ตะติยา ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำฝาง 3 อำเภอ(ฝาง- แม่อาย-ไชยปราการ) เปิดเผยว่า เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำฝาง กองร้อย ตชด.334 แม่อาย กลุ่มพลังมวลชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดร่วมกันทำพิธีบวชป่า ปลูกป่า และสาธิตการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กตามพระราชดำริ มีเป้าหมายดำเนินการบริเวณป่าสงวนแห่งชาติพระธาตุบวกเต่า หมู่ 5,6,8 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ และจัดเวทีสาธารณะ เรื่องความเป็นมาของการจัดการป่าโดยชุมชนและการอยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 59 และเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ในปี 2547
พิธีบวชป่า ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญในอันที่จะป้องกันการตัดไม้ลำลายป่า ด้วยความเชื่อที่ว่าหากได้ทำพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะไปตัดทำลายไม่ได้เป็นอันขาด โดยคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูป่าสงวนที่ถูกทำลายได้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติพระธาตุบวกเต่า และบริเวณเทือกเขาดอยผ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเคยเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด เต็มไปด้วยแมกไม้และแหล่งอาหาร ผักสมุนไพรทุกชนิด ชาวบ้านมีวิถีชีวิตอยู่กับป่ามาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวถูกบุกรุกเข้ายึดครองจากนายทุนและผู้มีอิทธิพลทุกรูปแบบ จนต้องเร่งดำเนินการดังกล่าว เพราะนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนในอันที่จะร่วมมือร่วมใจปกป้อง พิทักษ์รักษาป่าไม้ น้ำ ของชุมชนสืบไป


ข่าวโดย : สุรี แสงทอง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.ฝาง
อ่าน :

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738