เข้าเชิญเยี่ยมชม Facebook สวท.ฝาง FM89.25Mhz

** By สารสนเทศ สวท.ฝาง **
หน้าต่างจะปิด...ภายใน  15  วินาที -- เข้าสู่หน้าหลัก --

    ** เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน ** / ** น้ำพุร้อน-เย็นลือเลืองฟูเฟื่องเรื่องเกษตรกรรม ** / ** แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ ** / ** *+*+*สวท.ฝาง FM 89.25 MHz*+*+* ** / ** +++เชิญรับฟังและแสดงความคิดเห็น ในรายการ..รัฐสภาของเรา..ทุกวัน เวลา 17.00 น.- 18.00 น.+++ ** / ** +++เชิญรับฟังและแนะนำรายการ ในรายการ..ฟ้าใสใร้หมอกควัน..ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.- 10.00 น.+++ ** / ** ----สวท.ฝาง เชิญรับฟังรายการ..เดินหน้าราชการไทย..ทุกวันอังคาร และรายการ..ความสุขประเทศไทย..ทุกวัน พุธ เวลา 11.30 น.- 12.00 น.--- ** /

 ประวัติสถานี
 ข้อมูลด้านเทคนิค
 บุคลากร
 ผังรายการ
 LiveCam (ชมภาพ)
 อัตราค่าเช่าเวลา
 ภาพกิจกรรมสวท.ฝาง
 ข้อมูลเกี่ยวกับ สวท.ฝาง
 สทท.11 เชียงใหม่
 สวท.เชียงใหม่
 สวท.เชียงราย
 สวท.ลำพูน
 สวท.ลำปาง
 สวท.พะเยา
 สวท.แพร่
 สวท.น่าน
 สวท.แม่ฮ่องสอน
 สวท.แม่สะเรียง
 สวท.ฝาง
 กรมประชาสัมพันธ์
 ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน
 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 โทรทัศนแห่งประเทศไทย
 วิทยุแห่งประเทศไทย
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

เกาะติดข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบัน

ส่งข่าว (สำหรับเจ้าหน้าที่)
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 

งานถ่ายทอดสดนอกสถานที่

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง


ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

Share
จำนวนผู้เข้าชมSupport to ... iOS & Android with HTML5 Browser ...

ปภ.เชียงใหม่ สาขาฝาง เตือนประชาชน อ.ฝาง และอำเภอใกล้เคียง เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติในช่วง ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย.58 นี้ ..//

150901115530.jpg
          ปภ.เชียงใหม่ สาขาฝาง เตือนประชาชน อ.ฝาง และอำเภอใกล้เคียง เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติในช่วง ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย.58 นี้ ..//
          นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางเปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสภาวะอากาศร่วมกั .....
อ่างขางจัดโครงการฝึกอบรม "การผลิตเห็ดหอมจากท่อนไม้"ให้แก่เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเห็ด..//

150830160000.jpg
          สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดโครงการฝึกอบรม "การผลิตเห็ดหอมจากท่อนไม้"ให้แก่เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเห็ดเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการผลิตเห็ดของมูลนิธิโครงการหลวง ..//
          นางสาวจารุวรรณ ยิ้มหิ้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหว .....
ตชด.334 อ.แม่อาย แถลงผลการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 19,800 เม็ด..//

150830143809.jpg
          ตชด.334 อ.แม่อาย แถลงผลการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด ในพื้นที่ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 19,800 เม็ด..//
          พ.ต.ท.ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย ผบ.ร้อย ตชด.334 อ. แม่อาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ แถลงผลการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด ในพื้นที่ ต.แม่อาย อ .....
อำเภอฝาง จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านชายแดนสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมาร์)

150826151318.jpg
          อำเภอฝาง จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านชายแดนสองแผ่นดิน(ไทย-เมียนมาร์) ณ บ้านนอแล ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนพื้นที่ชายแดน
          วันนี้ (26 ส.ค.58) ที่ลานกิจกรรมบ้านนอแล หมู่ 14 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายมนัส .....
รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ติดตามประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์..//

รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ติดตามประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์..//
พันตำรวจเอกรุ่งสุริยา เผือกประพัทธ์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 พร้อมคณะ ตรวจติดตาม ประเมินผล พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2558 ณ บ้านม่วงชุม ม. 10 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งบ้านม่วงชุม เป็นหมู่บ้านที่ทางตชด.334 แม่อาย ได้เข้า .....
ผู้สนใจสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เสนอให้รัฐปรับเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผู้สมัคร..//

150824155459.jpg
          ผู้สนใจสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เสนอให้รัฐปรับเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผู้สมัคร..//
          นายวิเชียร ประทุมบาล เกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. สาขาแม่สูน กล่าวว่า โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นโครงการที่ดีมาก ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รู้จักการออมเพื่อจ .....

อ่านข่าวย้อนหลัง ชาวฝาง ได้ที่นี่...


>> ภาพข่าวในพื้นที่โดย สวท.ฝาง <<


รายงานข่าวภาคเหนือตอนบน
2 ก.ย. 58 / 06:48:58
กรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชน อายุ 5-15 ปี ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด หัวข้อ "ประเทศไทยคือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง" หรือ "OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER"
2 ก.ย. 58 / 00:01:10
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำ ศูนย์ดำรงธรรมเป็นของรัฐบาลและทุกส่วนราชการ บูรณาการการทำงานหลายกระทรวง สู่เป้าหมาย แก้ไขปัญหาของประชาชนให้ตรงจุด
1 ก.ย. 58 / 22:30:02
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้ง 8 รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
1 ก.ย. 58 / 21:42:06
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาตลาดเกษตรกรที่จังหวัดลำพูน
1 ก.ย. 58 / 20:10:42
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานLanna Expo 2015
1 ก.ย. 58 / 19:47:09
จังหวัดพะเยาเตรียมจัดประชุมเชิงวิชาการแถลงผลงาน " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดพะเยา
1 ก.ย. 58 / 17:21:28
พะเยาเร่งดำเนินการยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์เชิงรุก มุ่งยุติปัญหาเอดส์ ให้เป็นศูนย์
1 ก.ย. 58 / 16:55:33
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

หัวข้อหมดเขต  
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  07/09/2558   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เตือนภัยเกษตร  02/09/2558   
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน  02/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง จำนวน 1 โครงการ  09/09/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  04/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร  08/09/2558   
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)   16/09/2558   
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  03/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ  02/09/2558   
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  03/09/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Google

>> ค้นหาโดย Google
>> ค้นหาเฉพาะเว็บ สวท.ฝาง

 
 • เพลงพระราชกุมารีศรีนาถา
 • เพลงมหาจักรีสถิตในใจประชา
 • เพลงสมเด็จพระเทพฯ มิ่งขวัญไทย
 • เพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ
 • เพลงดังสายฝน
 •  

   
  >> คลิ๊ก..เพื่อรับฟังผ่านเครื่องเล่น Winamp <<
   


  >> พูดคุย ขอเพลง กับเรา สวท.ฝาง ได้ที่นี่.... <<

          สวท. ฝางร่วมทำบุญ พิธีสรงน้ำพระธาตุและพระเจ้าทันใจ ณ วัดเจดีย์อุดมสิน (เวียงสุทโธ) ๒๘ พค. ๒๕๕๘


  ภาพกิจกรรม สวท.ฝาง ผ่าน Facebook  พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พูดคุยกับประชาชน ชาวเชียงใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.10 - 10.00 น.
  ทันเหตุการณ์ข่าวเด่น ช่วงเช้า เวลา 06.00-07.00 น. ช่วงบ่าย รับฟังข่าวท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในภูมิภาค ในรายการ "ทันข่าวชาวน้ำฝาง" เวลา 16.10 - 17.00 น.
  รายการ "รอบบ้านล้านนา" 10 สถานีวิทยุใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมจัดรายการวิทยุออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตพร้อมกัน.....ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.00 น.
  รายการ "รัฐสภาของเรา" ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 17.10 - 18.00 น.
  รายการ "เปิดประตูสู่อาเซียน" ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.10 - 10.30 น.

  "องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
  รายการ "เติมฝัน ปันรัก" ออกอากาศ ทุกวัน เวลา 21.10 - 22.00 น.
   
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  เลขที่ 594 ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5345-1632
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
  E-mail : radiofang@prd.go.th